menu
 
 
 
 
 
 
  web-books
 
  kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
tekst * carsten langkilde * text

Tekst til bogen "Mit sted - Dit sted" af Finn Have, 2006.

Stauns, Stauns Fjord Samsø.

Stauns ved Stauns Fjord er for mig essensen af et landskab og et stykke natur, der ikke kun ved sin skønhed og frodighed er en lise for sanserne, men i lige så høj grad for ens mentale tilstand.

At udvælge et bestemt sted i Stauns Fjord komplekset frem for et andet er svært. Alle steder her har hver deres historie og oplevelse. Mit valg ved fjorden blev stedet ved Stauns, fordi stedet af alle steder ved fjorden er et stærk og intens konglomerat af oplevelsen af dette store vådområde med helt unikke undertoner af historiens og tidens gang.

Området ved Stauns og Stauns Fjord er et landskab, der i hele sin udstrækning er et kulturlandskab, hvor "altet" og "andetheden" føles, og hvor intet har forandret sig siden tidernes morgen andet end udformningen og materialerne hvoraf menneskets redskaber er lavet - her hænger tiderne sammen, og historierne begynder at vælde frem i ens fantasi godt næret at stedets sagn og historie om det, der engang var og som stadig er.

Stauns betyder "stedet med pæle", hvilket var ukendt indtil for ganske få år siden. Men ved en udgravning her blev der fundet rester af pæle af taks i fjordbunden nedsat år 711 i et sindrigt labyrintisk system. Pælene var dels nedsat lodret som pæle til fortøjning og angivelse af havn, og dels tilspidsede og faretruende skråtstillede under vandoverfladen. Dette konstrueret på en sådan måde, at fjendtlige skibe uden kendskab til den labyrintiske indsejling til Stauns uundgåeligt ville ende med et hul i båden til følge.

At ligge på ryggen ved Stauns en tidlig morgen og skue ud over denne skjulte havn med øen Hjortholm i baggrunden, og så endda være så privilegeret at få lov til at genopleve menneskene omkring år 711 tage ud i deres både for at fiske i form og skikkelse af mennesket anno 2006, der anes ud af øjenkrogen i færd med at gøre det samme. Dette er en meget stærk berigende oplevelse, der får ens åndedræt og tiden til at stå stille, som om intet har forandret sig i tusinder af år.
At ligge lige her og forstille sig livet i stenalderen knugende et bortkastet eller glemt flinteredskab fundet i vandkanten, at skue mod Hjortholm og Frejas øje, der ligger der gemt bag bakkedraget, at ligge og fantasere om livet på vikinge- og middelalderborgen på Hjortholm og at høre og se vikingernes gøren og laden derovre bag Kanhave og Langør er at genopleve historien, mennesket og livet samt historiens gang gennem flere tidsaldre krydret med naturens pragt, farver og lyde.
Alt dette giver en en stærk følelse af at være i havn - at være en del af en meget lang cyklus, som er meget livsbekræftende og dog så enkel - en skærende kontrast til det hektiske liv, der leves derude meget langt bag horisonten.

Carsten Langkilde / april 2006

 

Ud af mørket.

10. april 1977 blev foreningen Image - Center for Fotografi dannet. Den stiftende
generalforsamling blev afholdt på Tunø hos fiskerparret Ina g Peter, i hvis hus vi havde indlogeret os. De selv flyttede ud i køkkenet og i et baglokale. Stedet var eminent og på en måde også et paradoks, idet den stiftende handling skete under Peter og Inas sofastykke - et fotografi i stor forstørrelse af deres datter som barn optaget og arrange ret i en så intens komposition, at det straks førte ens tanker henpå W. Eugen Smiths fotografi fra 1946 "On the walk to Paradise".


Begge var billeder, der dels indehold den fotografiske essens og barnets sind og det at drage ud i lyset for at opdage det nye og ukendte. Image blev med andre ord ikke stiftet i ånden af "Hjorten og Skovsøen" som sofastykke. Så dette måtte være den optimale ramme for at føre den ide ud i livet,som opstod pådet kursus i "FOTOGRAFI SOM KUNST" som blev holdt af den amerikanske fotograf Fred Licht i løbet af vinteren 1976-77. På dette kursus var billedet, kunstneren i billedet, skabelsesprocessen og fotografiets placering i forhold til de øvrige kunstneriske udsagn det det essentielle. Teknik var nødvendig og dermed basta. Med dette kursus og dets indhold blev ideen om at skabe et sted til udbredelsen af fotografien som en egentlig kunstart på højde med de andre mere og mere uundgåelig. Resultatet af mødet hos Ina og Peter blev at foreningen Image blev en realitet og at den første udstilling blev åbnet i et nyindrettede fotografisk galleri i Mejlgade 16 i Aarhus.

Carsten langkilde / Samsø 2002

 

Artikel om Galleri Image, Saul Shapiro, Poul Erik Veigaard, Leif Hove Madsen og Carsten

Langkilde i Dansk Fotografihistorie, Gyldendal 2004

 

Citat / udpluk fra Weilbachs Kunstleksikon, 1997:

"......Carsten Langkilde underviser sideløbende med sit kunstneriske arbejde. i folkeskolen og på højskoler. Som kunstner er han autodidakt og vidtfavnende. Hans produktion rummer eksperimenter med såvel skulpturelle udtryksformer og happenings som fotografi. Centralt står dog fotografiet, som han siden debuten i 1977 har udviklet til en særegen. personlig udtryksform, kendetegnet af et vedholdende arbejde med multieksponeringer. L. færdiggør ikke sine billeder umiddelbart, men først efter to eller flere eksponeringer på samme film, ofte med års mellemrum. Med flere optagelser i samme billede opstår et skyggefuldt og suggestivt udtryk, hvor motiver og tidsplaner kun delvis lader hinanden komme til syne. L. bruger fotografiet som erindringsmedium,, men slører samtidig dets troværdighed som klar virkelighedsreferent. Hans fotografier og billedserier har ofte karakter af dagbogsfragmenter. Hvad enten interessen retter sig mod den nære familie, mod oplevelser af byrum i Salzburg, eller mod erkendelsens afmagt i Platons hule, fremstår de diakrone iscenesættelser som klare spejlinger af erindringens diffuse væv, og vidner om en grundlæggende optagethed af transformation gennem tid og hukommelse. L. er tillige en aktiv formidler af fotografisk kunst mellem Danmark og udlandet.

Litteratur: C.L.: Family Journal. Fotografisk Gal.. Århus 1984: Kunstavisen. juni-1986: Lars Kiel Bertelsen i: Katalog. sept. 1993. M.K.P

.

Se også teksterrne fra web-books >>>

Se også teksten til Billeddigtet / The picture poem : "Tavler fra hjørner af en ø - en præ arkæologisk udgravning" >>>