menu
 
 
 
 
 
 
  web-books
 
  kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arkiv weblog 2010 * carsten langkilde * archiv weblog 2010

21. december 2010:

Nytårshilsen 2010/11 * New Years greetings 2010/11


"Nothing to…….."

Nothing to do but work
Nothing to eat but food
Nothing to wear but clothes
To keep from going nude
(Anonymous)

Et år er gået - og alt for hurtigt med mange især personlige udfordringer. Igen blev det til udstillinger og produktion af mange billeder. Især "gemte" men ikke glemte billeder, der bare har ligget og ventet på min opmærksomhed. I de musegrå negativlommer.

Undervejs i denne proces er der også dukket en del billeder frem, som jeg har overladt til offentlige arkiver bl.a. en del billeder fra det gamle Mårslet, hvor jeg engang slog mine folder som lærer.

Selvom det efterhånden er nogle år siden, at jeg holdt på Samsø Højskole som lærer i fotografi har 2010 igen været et berigende år med besøg og kontakter til gamle elever. Dette føles godt - alene på "memery lane", men også som inspiration til mit eget billedmageri.

Året Jule- / Nytårplate: "Nothing to ……" er som de foregående år sammensat af billeder fra årets produktion sat sammen med et anonymt citat.
- lidt grotesk måske for et jule- / nytårskort, men efter min mening ikke mindre relevant at forholde sig til i denne søde juletid.

Med dette input ønsker jeg alle en god Jul og et Godt Nytår med ønsket om en bedre verden i 2011.

21. november 2010:

Har i dag afsluttet billedserien "Fragment of a new reality". Serien tog sin start i Salzburg i 1995. Lidt en lang proces, men se den alligevel >>>

07. november 2010:
Ferniseringen i Galleri Boxen i Horsens gik fint med en del interesserede ferniseringsgæster. En god stemning med rigtig mange spørgsmål til billederne. Se billeder fra ferniseingen >>>

Se hele billeddiget " 1284 km Autobahnfahrt nach Hause 1984 / 2010 >>>

03. november 2010:
Dagen i dag med ophængning i Galleri Boxen i Horsens har været en rigtig god og forløsende dag - 25 år med multiksponeringer er slut - er tilfreds - gør ikke noget at andre synes de er noget lort. . Se hele billeddiget " 1284 km Autobahnfahrt nach Hause 1985 / 2010, som er mit hoved bidrag til udstillngen Spejlinget >>>

 

22. oktober 2010:
Arbejder på billederne til udstillingen i Galleri Boxen i Horsens. Se >>>

Er nu færdig med billederne fra Budapest, som er blevet en del af combines serien "Byen" * måske vil nogle af disse være at finde på udstillingen. Se dem >>>


Ligeledes er serien "1284 km Autobahnfahrt nach Hause" 1984-2010 endelig færdig efter 25 år.
Serien er som hovedparten af mine billeder bygget op omkring de fotografiske essenser Tid, Erindring og Nuet. De enkelte billeder er lavet som multieksponeringer på samme negativ over årene 1985 til 2010, hvilket vil sige at op til tre motiver er langt oven på hinanden fra forskellige tidspunkter i denne periode, inden den endelige fremkaldelse har fundet sted.
Herved opstår der interferens mellem tid og erindring samt mellem det tidligere sete, ideen og responsen på det erindrede og nuet. Se dem >>>

5. oktober 2010:
Under arbejdet ned udvælgelsen af fotografier til udstillingen i Galleri Boxen, stødte jeg på dette billede fra 1984, hvor Finn Have og keg var på studietur til Salzburg.

27. september 2010:
Udstillingen "Naboer" og "Interferens" er nu slut og taget ned. Er nu begyndt at arbejde på den næste udstilling, der finder sted i Galleri Boxen i Horsens.


Udstillingens overordnede titel bliver: "Spejlinger", og den vil komme til at vise malerier af Ole F. Olsen, Samsø samt fotografier af mig ud fra følgende tekst: "Carsten Langkilde: Viser en række billeder bl.a. fra serien "1284 Kilometer Autobahnfahrt nach Hause" , der som de øvrige billeder har udgangspunkt i spejlinger af erindringen og refleksionen på det oplevede og nuet."

16. september 2010:
Billedet herunder viser en del af serien "Anti-Christ", der i dag er blevet færdig ophæng i et smukt lyst rum på det gamle Ceres Bryggeri i Aarhus. Se udpluk af billeder fa serien >>>

14. september 2010:
Lige hjemkommen fra en tur til Budapest er jeg ved at færdiggøre billeder til udstillingen "Interferens", der finder sted i Ceres Bryggeris gamle bygninger i Aarhus og en mindre to dages udstilling på Odder Museum. Se mere >>>

Mit bidrag til udstillingen "Interferens" er billeder fra serien: "Anti - Christ" * 1995 - 2010, som består af 13 billeder i størrelsen 40 x 50 cm monteret.Se eksempler fra serien >>>
Billederne er som hovedparten af mine billeder bygget op omkring de fotografiske essenser Tid, Erindring og Nuet. De enkelte billeder er lavet som multieksponeringer på samme negativ over årene 1995 til 2010, hvilket vil sige at op til tre motiver er langt oven på hinanden fra forskellige tidspunkter i perioden 1995 - 2010 inden den endelige fremkaldelse.
Herved opstår der interferens mellem tid og erindring samt mellem det tidligere sete, ideen og responsen på det erindrede og nuet.
Yderligere informationer om ProKKs udstillings projekt "Interferens" >>>

2. september 2010:
Så er ferniseringen på udstillingen "CINN - Center for Investigation of Neighbours and Neighbourhoods" godt overstået. Følg udviklingen på udstillingen via CINNs blok >>>

Ovenfor et par billeder fra ferniseringen

16. august 2010:
Midt i travlheden med opsætningen af mit projekt til udstillingen "CINN - Center for Investigation of Neighbours and Neighbourhoods", var jeg en tur i Aarhus i går for at finde egnede motiver til mit projekt. Undervejs i min søgen blev jeg konfronteret med byens og dens mange divergerende facetter efter at have opholdt mig et par måneder på Samsø - langt fra storbyens "vilde" liv.
Dette møde blev udmøntet i tre nye combines til serien "Byen", som måske vil give mit bidrag til mit projekt en ny drejning. >>>

Seneste færdiggjorte billeder * Tre billeder i serien "Byen" * >>>

6. august:
10 religiøse, moralske og etiske leveregler for et godt "naboskab" pt. med arbejdstitlen "VED SIDEN AF OG OP OG NED AF HINANDEN - MED GUD I RYGGEN" skrider nu stille og roligt fremad frem ad.


Har nu fundet billederne, der skildre de 10 leveregler som små vignetter indsat i Onsbjerg Kirkes flotte og pompøse alter.

Er nu gået i gang med at søge de billeder fra den såkaldte virkelige verden, der på den ene eller anden måde fortæller et eller andet om "Naboskab". Har fundet de første her på Samsø samt i Ørestaden ved København.

Arbejder også med skitser til den endelige opsætning af billedfrisen til udstillingen.

17. juli 2010:
10 religiøse, moralske og etiske leveregler for et godt "naboskab".

Tingene tager hele tiden en ny retning. Så hvor jeg ender bliver spændende måske bliver det i "grøften" - skellet mellem to tilstande.

I min billedfrise har jeg fundet en række billeder som værende en mulighed for at blive de mellembiller, der skal være mellem optagelserne af skel i den synlige verdenen.
Mellembillederne omhandler middelalderens kirkelige samlivsregler for mennesker i almindelighed og "naboer" i særdeleshed - et etisk og moralsk naboskel.

Så i øjeblikket går turen til Samsøs kirker for at finde udtryk, der billedmæssigt illustrere disse leveregler.
Spørgsmålet er om jeg på min vej finder nye ting, der ændrer retning på mit bidrag til CINN projektets er spændende.

Se CINN - Center for Investigation of Neighbours and Neighbourhoods's blog >>>

6. juli 2010:
Arbejder bl.a. på en udstilling til Aarhus festuge med udgangspunkt i temaet "Naboer * CINN - Center for Investigation of Neighbours and Neighbourhoods

Har og måtte ændre kurs på mit bud på begrebet "NABO". Udgangspunktet skulle have været "Facebook", som det nye trend for naboskab; men jeg løb ind for mange hurdler.

Er derfor begyndt at tænke i andre baner med udgangspunkt i tesen "VED SIDEN AF HINANDEN OG OP OG NED AF HINANDEN". Resultatet skulle gerne blive en frise med billeder, der enten i det enkelte fotografi indeholder en dobbelthed eller gennem sammenstillingen kommer til at gøre.

Se CINN - Center for Investigation of Neighbours and Neighbourhoods's blog >>>

25. juni 2010 :
Dokumentations billed af billedet på Galleri Images stand på Copenhagen Photo Festival 2010.

Originalen kan ses på web-logen under den 5. april 2010. Billedet er trykt på Bookingford akvarel paper.

26. april 2010:
Har nu fået eksponeret de sidste negativer til serien "Anti - Chist", som blev påbegyndt i 1995 med de første eksponeringer under en workshop i Salzburg. Billederne er trykt på Bockingford akvaralpapir.
Se, hvad der lykkedes. >>>

"Anti - Christ" * Seneste færdiggjorte billeder

 

5. april 2010:
Har de sidste par dage, med udgangspunkt i billedet over alle dem, der har udstillet i Galleri Image i galleriets første 25 år, arbejdet på udkast til et " billede" over alle dem der har udstillet i Galleri Image regi i perioden 1977-2010. "Billedet" skal bruges i forbindel med Galleri Images deltagelse i Copenhagen Photo Festival ( Se mere ).
Se eksempler på udkast >>>

Udstillere i regi af Galleri Image 1977-2004

15. febuar 2010:
Faldt over en video fra video workshop med "Fat Video"på Samsø sommeren 2006, som jeg deltog i. Se der >>>

25. januar 2010:
Arbejder i øjeblikket med et stort billedmateriale fra tiden 1971-1997 indeholdende ca. 3.000 billeder fra Mårslet og omegn og ikke mindst fra Mårslet skoles historie og undervisning i den samme periode. Et meget nostaltisk arbejde, der med et smæk for øjet og erindringen fortæller om den udvikling, der er sket på alle områder i og omkring Mårset i min aktive periode som lærer ved Mårslet Skole.


1976 * Mårslet Smedie, Tandervej 8

   
Se arkiver weblog: 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 * 2014 * 2015 * 2016 * 2017 * 2018